17 december, 2015

Dickensmarkt 2015 – De Ontheemden


Op de Dickensmarkt 2015 speelde toneelvereniging Mare dit jaar het stuk Ontheemden, over vluchtelingen en de problemen die zij ondervinden.

Ruim 10 jaar geleden heeft de vereniging dit stuk voor het laatst gespeeld, met destijds de hoop dat het voor de laatste keer zou zijn omdat het niet meer nodig was. Helaas heeft het thema niet aan actualiteit verloren, en dus heeft Mare besloten om het stuk nogmaals op te voeren om zo aandacht te vragen voor allen die door oorlog, armoede, politiek of natuurgeweld genoodzaakt zijn te vluchten.

Spelers

Erik van Ark

Herma Jurg

Peter Herben

Gorgia v.d. Berg

Angela van Veen

Atie de Jong

Regie

Hans Fuchs