Werkgroepen

Decorbouw

Mare beschikt over een eigen werkgroep Decorbouw, bestaande uit Leo van Broekhoven, Ben Tänzer, Ruud Gommers en Gorgia van den Berg. Omdat onze decors nogal eens uit de kluiten gewassen zijn, maken we gebruik van een ruimte in het Binnenveld.

Kleding

Een toneelvereniging kan niet zonder verkleding. Bij hedendaagse stukken is het verzorgen van de kleding gemakkelijker dan bij kostuumstukken. Bijna altijd moet er wel wat vermaakt of gemaakt worden. Mare beschikt daarvoor over een werkgroep Kleding. De samenstelling wisselt.

Grime

Een toneelvereniging kan ook niet zonder Grime. Mare prijst zich gelukkig met een werkgroep Grime, bestaande uit Anja Verwater en Marian Bolscher.

Licht & geluid

Licht en geluid worden inmiddels alweer jaren verzorgd door onze onvolprezen Bas Groen en Rikkert Snitselaar. 

Public Relations

Een voorstelling zonder publiek is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom heeft Mare een werkgroep PR die ervoor zorgt dat de pers op tijd wordt geïnformeerd over de op handen zijnde productie en er zoveel mogelijk bekendheid aan wordt gegeven. De PR werkgroep voorziet ook de overige Mareleden van materiaal (posters, flyers, etc.) zodat zij iedereen in hun naaste omgeving kunnen interesseren voor de voorstelling.

Leesgroep

Hoe komt Mare aan de geschikte stukken? De regisseur speelt daarin een belangrijke rol. Vanuit het bestuur geven we hem of haar een kader waarin het stuk zou moeten passen. Bijvoorbeeld het maximum aantal spelers, of het een eenakter of avondvullend moet zijn, luchtig of ernstig, etc.

De regisseur draagt vervolgens een drietal stukken voor die geschikt zijn en die hij of zij graag op de planken zou willen zetten. En er staan ook nog wel enkele stukken op ons verlanglijstje!

Onze leesgroep leest vervolgens die stukken en draagt het stuk voor dat volgens hun het beste, leukste of interessants is. In de regel wordt dat ook gekozen tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn vanuit het bestuur. Maar dat is nog niet voorgekomen.

De definitieve keuze moet aan het begin van het kalenderjaar bekend zijn zodat er op tijd in de theatergids gepubliceerd kan worden.

Productieleiding

Er moet veel geregeld en voorbereid worden voor de realisatie van een productie. De productieleider weet welke klusjes of taken aan wie gedelegeerd moeten worden, bewaakt het budget dat ter beschikking staat en is verantwoordelijk voor het scheppen van goede voorwaarden ter ondersteuning van de productie. Hij/zij is bij iedere repetitie aanwezig en neemt als bijzonder bestuurslid deel aan de productie- en bestuursvergaderingen.