Werkgroepen

Decorbouw

Decorbouw

Mare beschikt over een eigen werkgroep Decorbouw. Omdat onze decors nogal eens uit de kluiten gewassen zijn, hebben we een hoge ruimte nodig.

Kleding

Een toneelvereniging kan niet zonder verkleding. Mare beschikt daarvoor over een werkgroep Kleding. De samenstelling wisselt.

Grimeren

Grime

Een toneelvereniging kan ook niet zonder Grime. Mare prijst zich gelukkig met een eigen werkgroep Grime. 

Productieleiding

Er moet veel geregeld en voorbereid worden voor de realisatie van een productie. De productieleider weet welke klusjes of taken aan wie gedelegeerd moeten worden. 

Catering

Catering en gezelligheid

Voor een natje en een droogje wordt gezorgd door onze catering werkgroep. 

Leesgroep

Leesgroep

Hoe komt Mare aan de geschikte stukken? Daarvoor is er een leesgroep actief. Zij lezen diverse scripts en selecteren daaruit enkele stukken die geschikt zijn om te spelen. 

Licht en geluid

Licht en Geluid

Licht en geluid is essentieel voor een geslaagde voorstelling. Mare heeft zich de afgelopen jaren gelukkig weten te prijzen met een eigen werkgroep Licht en Geluid.

Public Relations

Spelen zonder publiek is natuurlijk niet de bedoeling. De PR  werkgroep zorgt ervoor dat de pers op tijd wordt ge├»nformeerd over de op handen zijnde productie en er zoveel mogelijk bekendheid aan wordt gegeven. 

Meer lezen over onze voorstellingen?

Bekijk onderstaande artikelen.