Werkgroepen

Decorbouw

Mare beschikt over een eigen werkgroep Decorbouw, bestaande uit Leo van Broekhoven, Ben Tänzer, Gerard Bolscher, Kees Hendriks, Machteld Vos de Wael, Ruud Gommers en Gorgia van den Berg. Omdat onze decors nogal eens uit de kluiten gewassen zijn, maken we gebruik van een ruimte in het Binnenveld.

Kleding

Een toneelvereniging kan niet zonder verkleding. Bij hedendaagse stukken is het verzorgen van de kleding gemakkelijker dan bij kostuumstukken. Bijna altijd moet er wel wat vermaakt of gemaakt worden. Mare beschikt daarvoor over een werkgroep Kleding. De samenstelling wisselt.

Grime

Een toneelvereniging kan ook niet zonder Grime. Mare prijst zich gelukkig met een werkgroep Grime, bestaande uit Anja Verwater en Marian Bolscher.

Licht & geluid

Licht en geluid worden inmiddels alweer jaren verzorgd door onze onvolprezen Bas Groen en Rikkert Snitselaar. 

Public Relations

Een voorstelling zonder publiek is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom heeft Mare een werkgroep PR die ervoor zorgt dat de pers op tijd wordt geïnformeerd over de op handen zijnde productie en er zoveel mogelijk bekendheid aan wordt gegeven. De PR werkgroep voorziet ook de overige Mareleden van materiaal (posters, flyers, etc.) zodat zij iedereen in hun naaste omgeving kunnen interesseren voor de voorstelling.

Leesgroep

Hoe komt Mare aan de geschikte stukken? Daarvoor is er een leesgroep actief. Zij lezen diverse scripts en selecteren daaruit enkele stukken die geschikt zijn om te spelen. In overleg met de regisseur wordt dan het uiteindelijke stuk gekozen. De definitieve keuze moet aan het begin van het kalenderjaar bekend zijn zodat er op tijd in de theatergids gepubliceerd kan worden.

Productieleiding

Er moet veel geregeld en voorbereid worden voor de realisatie van een productie. De productieleider weet welke klusjes of taken aan wie gedelegeerd moeten worden, bewaakt het budget dat ter beschikking staat en is verantwoordelijk voor het scheppen van goede voorwaarden ter ondersteuning van de productie. Hij/zij is bij iedere repetitie aanwezig en neemt als bijzonder bestuurslid deel aan de productie- en bestuursvergaderingen.