Toneelvereniging Mare speelt altijd een rol

De Bennekomse toneelvereniging MARE speelt het liefst stukken die onderhoudend en humorvol zijn, met een betekenisvolle onderlaag. Naast de jaarlijkse avondvullende productie staan ook kleinere stukken op het programma, zoals eenakters bij festivals.

Mare telt zo’n dertig leden: voor het merendeel spelers en verder ook technici, decorbouwers en een kledinggroep, en ook het sociale aspect is van belang. De vereniging heeft de sfeer van een open vriendenclub die makkelijk nieuwe mensen opneemt. We hebben leden van alle leeftijden, en zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen, met name mannen. Ervaring is geen vereiste, inzet wel.

Jaarafsluiting

Op zaterdag 4 juni j.l. hebben we ons toneelseizoen extra feestelijk afgesloten. We waren te gast bij Martine en hebben genoten van het weer. Omdat komend seizoen ons 7e lustrumjaar is, hebben we de jaarafsluiting gecombineerd met een speciale activiteit. De lustrumcommissie had namelijk een TV workshop georganiseerd. Opgedeeld in twee ploegen van 15 hebben we 2 commercials voor MARE gemaakt. De middag werd afgesloten met een heuse Oscar-uitreiking. En de Oscar ging naar Chris, ons nieuwste aspirant-lid. Daarna volgde de traditionele jaarafsluiting met hapjes en drankjes.

Een eerste kleine impressie: